مقاله مطالعه تغييرات هدايت هيدروليکي اشباع خاک با زمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تغييرات هدايت هيدروليکي اشباع خاک با زمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدايت هيدروليکي اشباع
مقاله تغييرات زماني
مقاله سيستم هاي زهکشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياري عقيل
جناب آقای / سرکار خانم: درزي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ياري روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دماي آب ورودي به خاک و تغييرات دماي خاک، از طريق تاثير دما بر لزجت آب، بر هدايت هيدروليکي اشباع خاک (Ks) تاثير مي گذارد. در اين تحقيق تغييرات زماني Ks بعنوان تابعي از دما مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش هاي لازم در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان واقع در پاکدشت، ۲۵ کيلومتري جنوب شرقي تهران، انجام شد. براي اين کار ۱۸ چاهک در يک کرت حفر و هدايت هيدروليکي اشباع خاک با استفاده از روش چاهک معکوس اندازه گيري شد. آزمايش ها در ۱۲ زمان مختلف انجام شد که شروع آن ۲۶ مرداد ۱۳۸۴ و پايان آن ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ بوده است. بررسي ها نشان داد که حداقل مقادير Ks در فصل زمستان به دست امد که دماي هوا و خاک حداقل است و با افزايش دماي خاک و هوا اين مقادير افزايش يافت. همچنين رابطه بين دماي خاک و لزجت سيال با Ks مطالعه شد. آناليز آماري آزمايش ها نشان داد دماي خاک مي تواند به طور قابل ملاحظه اي بر نتايج تاثير بگذارد. استفاده از متوسط مقادير Ks اندازه گيري شده در طراحي سيستم هاي زهکشي نشان داد که صرف نظر کردن از تغييرات زماني Ks مي تواند سبب افزايش و کاهش فاصله زهکشها به ترتيب به مقدار ۹/۱۸ و ۳/۲۳ درصد شود. همچنين استفاده از مقدار متوسط Ks اندازه گيري شده که در محدوده دمايي ۱۶ تا ۲۰ درجه سانتي گراد به دست آمد، حداقل تاثير را بر تغيير فاصله زهکشها داشت لذا مي توان از آنها بعنوان مقدار متوسط براي فاصله زهکشها استفاده کرد.