سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی‌اصغر سپاسی – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان

چکیده:

گارنت های گروه پیرالسپیت ها (به ویژه انواع غنی از آلماندن ) در سنگ‌های متنوعی از مجموعه دگرگونی همدان و نیز برخی از سنگ‌های آذرین مجاور آن‌ها یافت می‌شوند. هرچند که ترکیب این کانی‌ها در قلمروی ترکیب شیمیایی کانه آلماندن (گارنت سه تن از آهن) قرار می‌گیرد اما مقدار اسپسارتین (منگنز) آن‌ها نیز قابل توجه است. تغییرات ترکیب کانی‌ها هم در دانه‌های مختلف و هم در درون دانه‌ها (با میکروپروب) بررسی شده‌اند. بسیاری از دانه‌ها دارای تغییر ترکیب در درون خود ( زونینگ شیمیایی) بود و ترکیب حاشیه و مرکز آن‌ها متفاوت است. در بسیاری‌از دانه‌های زونینگ دار حاشیه بلورهای فقیرتر از منگنز و مرکز آن‌ها قوی‌تر از منگنز است. در مورد آهن تقریباً وضعیت عکس این حالت است. هرچند کلسیم و منیزیم هم از حاشیه به مرکز تغییراتی دارند و با تغییرات آن‌ها چشمگیر می‌باشد.