سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز، انستیتو تحقیقاتی علوم پایه
علی عابدینی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
قادر حسین زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز، انستیتو تحقیقاتی علوم پایه

چکیده:

لکه های اسکارنی شرق سونگون چای، واقع در ۱۰۰ کیلومتری شمال شرق تبریز، در امتداد همبری استوک پورفیری گرانیتوئیدی به عنوان سنگ میزبان کانسار مس پورفیری به سن الیگوسن با سنگ های کربناته ناخالص کرتاسه بالایی تکامل و توسعه یافته اند . محاسبات تغییر جرم عناصر اصلی، فرعی و فلزی نشان می دهد که در طی و Pb, Cu, S, Mg, Si, Fe فرآیندهای متاسوماتیک پیشرونده و پسرونده مقادیر قبل ملاحظه ای از عناصر Zn توسط سیالات گرمابی منشاء گرفته از پلوتون به سیستم اسکارنی اضافه گردیده و در مقابل مقدار قابلملاحظه ای از Ca شسته شده و از سیستم اسکارنی خارج گردیده است . تغییرات جرم بسیار جزئی الکالیها (Na, K) در سیالات متاسوماتیز کننده H + در طی پروسه اسکارنیفیکاسیون نشانگر بالا بودن غلظت یونمی باشد . بر اساس نتایج بدست آمده، افزایش جرم ناموزون Al و Si بواسطه تغییرات محلی ناخالصی های پلیتیک در داخل سنگ های کربناته مادر بوده است . در مرحله نهایی فرآیند اسکارنیفیکاسیون سیالات متاسوماتیز کننده تاخیری عمدتاًًًً ماهیت اکسیدان و هیدرولیز کننده بالاداشته و سبب شستشو و خارج نمودن بیشتر Ca 2+ از داخل کالک سیلیکات هاگشته است