سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیما اکبری پایدار – کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

فشار آب حفره ای خاکهای دانه ای اشباع در شرایط زهکشی نشده، در اثر بارگذاری دینامیکی افزایش می یابد. با توجه به اینکه اکثرا خاک پشت دیوار های ساحلی مصالح دانه ای اشباع هستند، در هنگام وقوع زلزله فشار آب حفره ای در پشت این دیوارها افزایش می یابد. افزایش فشار آب حفره ای و به دنبال آن کاهش مقاومت برشی خاک، باعث ایجاد تغییر شکلهای بزرگ و در نتیجه خرابی وسیع این دیوارها در اثر پدیده روانگرایی می شود، بنابرین طراحی این دیوارها بدون توجه به تغییرات فشار آب حفره ای در هنگام زلزله میسر نمی باشد.
یکی از انواع رایج دیوارهای ساحلی، دیوارهای انعطاف پذیر مهار شده می باشد. در این تحقیق یک سری آزمایش مدل توسط میز لرزه بر روی این دیوارها انجام شده است. فشار آب حفره ای در هنگام اعمال بارهای لرزه ای در نقاط مختلف پشت دیوار اندازه گیری شده است. مشاهده گردیده است که نحوه افزایش فشار آب حفره ای با توجه به شرایط خاک متفاوت می تواند باشد و افزایش فشار آب حفره ای تاثیر زیادی بر عملکرد این دیوارها دارد. همچنین افزایش فشار آب حفره ای در پشت دیوار، با توجه به جابجایی دیوار می تواند متفاوت باشد، به عبارت دیگر افزایش فشار آب حفره ای پشت دیوار ممکن است به سبب جابجایی دیوار به سمت دریا کاهش یابد.