سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی علوی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت
اسفندیار رجایی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

با حل معادله کارایی تبدیل توان که به صورت نسبت کل توان اپتیکی خروجی به توان الکتریکی ورودی تعریف می شود ودیفرانسیل گیری از آن برای تغییرات طول کاواک به ازاء توان خروجی ثابت، رابطه کارایی تبدیل توان ماکزیمم و طول کاواک بهینه را محاسبه کرده و اثر افزایشتوان خروجی بر طول کاواک بهینه و افزایشطول کاواک را بر کارایی تبدیل توان برای پهنای نواره های متفاوت مطالعه کردیم ونیز تغییرات کارایی تبدیل توان و طول کاواک بهینه را بر حسب افزایشپهنای نواره برای توان خروجی ثابت مورد بررسی قرار دادیم.