سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا مباشری – استادیار گروه سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

داده های جمع آوری شده از لایه ازن در سالهای ١٩٧٩ تا ١٩٩٣ توسط سنجنده TOMS بر روی ماهواره NIMBUS7 به دفعات آتمسفر زمین را پوشش داده و داده های ازن کلی جمع آوری شده، امکان بررسی روند تغییرات ازن در آتمسفر تمامی نقاط دنیا منجمله ایران را میسر ساخته است. داده های این پژوهش در محدوده طولهای جغرافیایی ۴۷/۵ و ۵۶/۵ درجه و عرضهای جغرافیایی ۲۶/۵ و ۳۸/۵ درجه قرار دارد. این محدوده از ماکو در شمال غرب تا شرق بندرعباس در جنوب شرق را شامل می شود.
میانگین سالانه ازن دارای افت و خیز های می باشد که توجیه آن را در گردش جو و فعالیتهای صنعتی می توان یافت. این افت و خیزها به سمت یکنواختی میل می کند. این یکنواختی در فصول تابستان و پاییز به سرعت در حال وقوع است. میزان ازن در فصول تابستان و پاییزکاهش می یابد. این یکنواختی برای عرضهای میانه (همچون اصفهان) به مقادیر بسیار پایین در حال همگرایی است و کم و بیش در تمامی منظقه های صنعتی ایران قابل مشاهده است. در ناحیه هایی همچون رشته کوههای البرز، استان اردبیل و دامنه جنوبی رشته کوههای البرز، آنومالی هایی در توزیع ازن دیده می شود ولی تا کنون به زیر حد مجاز نرسیده است. تغییرات میزان ازن در آتمسفر اصفهان بصورت مطالعه موردی با استفاده از تصاویر MODIS انجام گردید که یافته فوق را تایید نمود