سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید احسان روزمه – گروه فیزیک، دانشگاه کاشان
محمد مهدی طهرانچی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
سیدمجید محسنی ارمکی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
مجید قناعت شعار – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران

چکیده:

خواص فیزیکی آلیاژهای آمورف مغناطیسی را می توان به کمک بازپخت اصلاح و بهینه کرد. در فرایند بازپخت نمونه در هوا، تغییرات در خواص فیزیکی بخصوص خواص مغناطیسی و تغییر ساختار می تواند ناشی از اثرات سطحی باشد. فرایند اکسید سطحی، به دام افتادن حوزه های مغناطیسی در سطح، تشکیل نانوبلورکهای سطحی و غیره از جمله اثرات سطحی است. در این راستا نمونه های آلیاژ آمورف مغناطیسی کبالت پایه تحت بازپخت جریانی در هوا قرار گرفت. برای بررسی نرمی مغناطیسی، امپدانس مغناطیسی و نمودار حلقه پسماند نمونه های بازپخت شده مورد بررسی قرار گرفت. پراش پرتو X از سطح نمونه نشانگر تغییر ساختار آن تشکیل نانوبلورکهای سطحی پس از فرایند بازپخت است.