سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیده قدیری – پژوهشگاه نیرو ایران
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

امروزه اهمیت مسئله بهینه سازی و کاهش تلفات در شبکه های قدرت بر کلیه کارشناسان صنعت برق آشکار برق آشکار بوده و امری ضروری به نظر می رسد . لذا کاهش تلفات در شبکه برق رسانی به ویژه در شبکه توزیع که بیشترین سهم تلفات را شامل می شود، اجتناب ناپذیر می نمایاند .
یکی از روش های کاهش تلفات در شبکه توزیع، جبران سازی توان راکتیو در شبکه می باشد . در این مقاله، این جبران سازی با استفاده از خازن های دائم و غیردائم براساس منحنی بار انجام می شود . در این مقاله ابتدا شبکه نمونه ای جهت انجام مطالعات بهینه سازی گردش توان راکتیو با استفاده از تزریق جریان های خازنی معرفی گشته، سپس نرم افزار مناسبی جهت آنالیز شبکه انتخاب گردیده است . آنگاه با استفاده از این نرم افزار شبکه نمونه مدلسازی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بدین ترتیب که ابتدا اولویت شین های شبکه از نقطه نظر حساسیت نسبت به تزریق جریان خازنی استخراج شده، سپس بر اساس سناریوهای مختلفی که براساس اولویت هایفوق الذکر تعریف می گردند، تحلیل شبکه انجام می شود و سپس به ارائه نتایج می انجامد .