مقاله مطالعه تلفات برداشت گندم توسط کمباين در منطقه ورامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه تلفات برداشت گندم توسط کمباين در منطقه ورامين
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمباين
مقاله تلفات گندم
مقاله منطقه ورامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي چناربن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روحي رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گندم مهم ترين محصول زراعي کشور است که نقش عمده اي در تامين مواد غذايي مردم دارد. در مورد گندم نيز همانند ساير محصولات کشاورزي شاهد تلفات و ضايعات زياد محصول در مراحل توليد تا مصرف هستيم. مطابق شواهد موجود، در هنگام برداشت محصول گندم توسط کمباين، تنظيم نبودن کمباين ها و يا کهنه و فرسوده بودن آن ها مي تواند درصد قابل توجهي از دانه را شکسته يا همراه کاه بيرون دهد. به منظور اجراي تحقيق، بخش هاي مختلفي از شهرستان ورامين مانند جوادآباد، قلعه سين و خاوه که داراي بيش ترين سطح زير کشت گندم مي باشند انتخاب شدند. ميانگين کل ضايعات در منطقه ورامين ۷ درصد در هکتار محاسبه گرديد، که ميزان آفت ها به ترتيب عبارت بودند از: افت دماغه به ميزان ۴٫۲ درصد، افت کيفي به ميزان ۱٫۶ درصد، افت کوبنده به ميزان ۰٫۶ درصد، افت الک و غربال به ميزان ۰٫۶ درصد. عمده دلايل افت هاي نام برده را مي توان به شرح زير عنوان کرد: عمر کمباين، سرعت چرخ و فلک، ارتفاع شانه برش، نوع کشت، عدم تناسب سرعت دوراني چرخ و فلک با سرعت پيشروي، عدم آشنايي کشاورز با کار کمباين، عدم سرعت دوراني مناسب پنکه، آلودگي مزارع به علف هاي هرز نامناسب بودن رطوبت دانه هنگام برداشت و عدم تنظيم مناسب الک ها. با توجه به موارد ياد شده مي توان توصيه هايي به شرح زير ارايه نمود: تسطيح و يکپارچه سازي اراضي، تعيين عمر مفيد کمباين ها و تعيين بهترين زمان جايگزيني، آموزش رانندگان کمباين، تنظيم مناسب اجزاي عملگر کمباين، اتخاذ روش مناسب کاشت و آبياري.