سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس عبدشاهی – دانشجوی دوره دکترا بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از این مطالعه محاسبه معادله پولی است که سرمایه گذاران حوضچه های پرورش ماهی حاضرند برای مقابله با ریسک بپردازند. مدل ریاضی تابع زیان برای این منظور استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز از تعاونیهای پرورش ماهی در استان فارس جمع آوری گردید. نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش نسبت بدهی به سرمایه ، معادل پولی را که سرمایه گذار مایل است بایت جلوگیری از ریسک بپردازد افزایش یافته و همچنین کاهش نرخ بهره اعتبارات ، معادل ریسکی پرورش دهندگان ماهی را کاهش می دهد.