سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی – دانشگاه صنعت آب و برق
حسین اصغری فریاد – شرکت خدمات مهندسی برق ایران ( مشانیر ) ایران – تهران
علیرضا غریبی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

یکی از مشکلات توربینهای گازی میتسوبیشی قم که در اولین بازدید دوره ای ( پس از ۸۰۰۰ ساعت کار معادل ) مشاهده شده است وجود ترکهایی در راستای عمود بر محور قطعات رابط ) ) Transition Pieces در توربینهای گازی بوده است . این ترکها در تمامی ۱۸ قطعه رابط و در هر چهار واحد توربین گاز با با طول های ۱ میلیمتر تا ۲۵۰ میلیمتر مشاهده شده است . به منظور تعمیر قطعه آسیب دیده ناحیه ترک خورده ، بریده و ورق دیگری به آن جوش شده و بدینوسیله قطعه تعمیر می شود . لیکن این مشکل در بازدیدهای دوره ای بعدی نیز در تمامی واحدها گزارش شده است . در شکل ۱ نمونه ای از یک ترک مشاهده می شود . پس از انجام مطالعات و بررسی های انجام شده بر روی سطوح شکست و چگونگی خرابی مشخص شد که شکست از نوع مرزدانه ای ) ) Inter Granular بوده است که با حفره زایی در مرزدانه ها و ترکهای مرزدانه ای ایجاد شده است . شکل ۲ نمونه ای از این تصاویر را با بزرگنمایی ۱۰۰۰۰ برابر از نمونه ای که در اولین دوره تعمیرات تهیه شده است ، را نشان می دهد . ذرات کاربید که اکثراً در مرزدان ه ها رشد کرده و حفره های خزشی که در مجاورت هر ذره ایجاد شده است ، مراحل اولیه خزش را نشان می دهد . شکل ۳ قسمت دیگری از سطح را با بزرگنمایی ۶۰۰ برابر نشان می دهد که در آن مراحل نهایی خزش و جدایش مرزدانه ها به وضوح دیده می شود ] . [ ۱ این بررسی ها نشان داد ک ه خزش ) ) Creep بعنوان اصلی ترین عامل خرابی مطرح است .