سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حیبن بیکی – زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی
پراسانا – **Division of Genetics; Indian Agricultural Research Institute

چکیده:

دوازده اینبرد لاین با واکنشهای متفاوت به استرس خشکی شامل ۶ لاین مقاوم و ۶ لاین حساس برای مطالعه پلی مورفیسم با مارکرهای SSR انتخاب گردید. آنالیز ۷۱ مارکری که پلی مورفیسم نشان می دادند در تشخیص مؤثر لانهای مقاوم و حساس بسیار مناسب می باشند. مطالعه فوق همچنین منجر به تشخیص مارکرهایی نظیر bnlg1556, bnlg1064, dup21, bnlg121, bnlg1520, bnlg1182, phi080,bnlg1518,bnlg594 با PIC بالا در لاینهای انتخابی می باشند. ۹۶ آلل از ۳۳۱ الل به عنوان الل بی همتا (unique) شناخته گردیدند. آنالیزهای آماری مختلف مثل principal component analysis و Cluster analysis, bootstrap analysis سودمندی مارکرهای SSR را در گروه بندی لاینها و آنالیز روابط ژنتیکی آنها نشان می دهند.