سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد احمدآبادی – دانشکده کشاورزی
پریچهره احمدیان تهرانی – دانشکده کشاورزی
منصور امیدی – دانشکده کشاورزی
داریوش داودی – موسسه تحقیقات بیوتکنلوژی کشاورزی

چکیده:

به منظوربررسی تنوع کاربیوتیپی درون گونه ای در Ae triuncialis سیزده جمعیت از این گونه که از مناطق جغرافیایی مختلف در شمال غرب ایران جمع آوری شده بودند. با استفاده از تکنیک اسکواشش مطالعه شدند همه جمعیت ها دارای تعداد کروموزوم ۲n=28 بودند اما خصوصیات کاربولوژیکی از قبیل طول کل کروموزوم ها نسبت بازروهای کروموزومی تعدا دو طول ساتلیت ها، فرمول کاربوتیپی و شاخص های تقارن تنوع زیادی نشان دادند.