مقاله مطالعه توان رقابتي يولاف وحشي (.Avena fatua L) با گندم (.Triticum aesativum L) رقم چمران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه توان رقابتي يولاف وحشي (.Avena fatua L) با گندم (.Triticum aesativum L) رقم چمران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت
مقاله تراکم گياهي
مقاله ضريب ازدجام نسبي
مقاله سطح برگ نسبي و شاخص قابليت تهاجم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنافجه زينب
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پورنورآبادي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: چعب عبدالنور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي توان رقابتي گندم بهاره رقم چمران نسبت به تغيير جمعيت يولاف وحشي، مطالعه اي تحت شرايط گلداني در حياط گلخانه دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي رامين (خوزستان) در سال ۱۳۸۶ اجرا شد. اين آزمايش به صورت طرح کاملا تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. تيمارهاي مورد مطالعه در اين آزمايش شامل کشت خالص گندم و يولاف وحشي (نسبت ۰:۴ و ۴:۰) به صورت چهار بوته در گلدان و نسبت هاي متفاوت تراکم گندم – يولاف وحشي در ۷ سطح (۱:۴، ۲:۴، ۳:۴، ۴:۴، ۴:۱، ۴:۲ و ۴:۳) مي باشد. نتايج نشان داد که ضريب ازدحام نسبي (RCC) گندم به يولاف وحشي و يولاف وحشي به گندم با يکديگر برابر بود که مشابهت در توانايي رقابتي بين دو گونه را ثابت مي کند. در صورتي عملکرد نسبي دانه بوته گندم با افزايش سطح برگ نسبي بوته يولاف کاهش يافت. شاخص قابليت تهاجم بوته يولاف نشان داد که اين علف هرز در استفاده از منابع محيطي موفق تر عمل نموده، که اين امر به وضوح در نسبت ۴:۴ دو گونه قابل مشاهده است. علاوه بر اين افزايش بوته هاي يولاف وحشي منجر به کاهش ميانگين ارتفاع ساقه، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، زيست توده نهايي و عملکرد دانه بوته گندم و افزايش ميانگين ارتفاع ساقه، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، زيست توده نهايي و عملکرد دانه بوته يولاف وحشي گرديد.