مقاله مطالعه توزيع فراواني آلل هاي يك منطقه كوتاه تكرار شونده STR در ژنوم انساني بنام HUM.SCF1PO در جمعيت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در كارآگاه از صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه توزيع فراواني آلل هاي يك منطقه كوتاه تكرار شونده STR در ژنوم انساني بنام HUM.SCF1PO در جمعيت ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توالي تكرار شونده موجود در پروتوانكوژن انساني (CSF1PO)
مقاله منطقه كوتاه تكرار شونده ژنوم انساني (STR)
مقاله واكنش زنجيره اي پليمراز (PCR)
مقاله آلل
مقاله ژنوتيپ
مقاله كروموزوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشوري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي فر بابك
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصل مقاله به صورت متن کامل فارسي در بخش فارسي قابل رويت است.