مقاله مطالعه توزيع (نقشه انتشار) شنگ معمولي (Lutra lutra) با استفاده از روش استاندارد در رودخانه شنرود (منطقه شکار ممنوع ديلمان – درفک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۸۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه توزيع (نقشه انتشار) شنگ معمولي (Lutra lutra) با استفاده از روش استاندارد در رودخانه شنرود (منطقه شکار ممنوع ديلمان – درفک)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش استاندارد
مقاله آثار و شواهد شنگ
مقاله شنگ معمولي
مقاله منطقه شكار ممنوع ديلمان – درفک
مقاله رودخانه شنرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دهداردرگاهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه پور منا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيش از بيست سال است که روش شناسايي موجوداتي مانند شنگ معمولي از طريق مشاهده آثار و شواهد به جا مانده از آن ها مي باشد و اين روش به روش استاندارد معروف است. روش استاندارد يک نوع روش مطالعه سيستماتيک نمونه برداري است که ۱ با استفاده از نقشه هاي ۲۵۰۰۰/ شواهد به جا مانده از موجودات مانند سرگين، ردپا و … انجام مي گيرد. در مطالعه حاضر طبق اين روش، ۴ ايستگاه در بخشي از رودخانه شنرود به عنوان بزرگ ترين رودخانه در منطقه شکار ممنوع ديلمان – درفک به فاصله ۷ كيلومتر از يكديگر و گستره جستجوي ۶۰۰ متر (۳۰۰ متر به طرف بالا دست رودخانه يعني به طرف جنوب و ۳۰۰ متر به طرف پايين دست رودخانه يعني به طرف شمال) از نقطه شروع كه معمولاً پل مي باشد، انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است. نقاط يافت آثار شنگ به عنوان نشانه حضور حيوان به صورت نقاط توپر برروي نقشه ۲۵۰۰۰/۱ شبكه بندي شده با اندازه ۴/۱×۴/۱ سانتي متر مربع مشخص گرديده شده است. براين اساس بيشترين آثار و شواهد مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه در ايستگاه شماره ۲ بوده است و بر طبق نقشه انتشار به دست آمده از مطالعه شنگ با روش استاندارد کليه ايستگاه هاي مورد مطالعه از نظر حضور شنگ مثبت بوده اند و در همه اين ايستگاه ها آثار شنگ مشاهده گرديد. بيشترين اثر ديده شده سرگين و کپه نشانه بوده است که جزو مطمئن ترين آثار به جاي مانده از اين حيوان به شمار مي رود، چنين به نظر مي رسد که گستره جستجوي ۶۰۰ متري طبق روش استاندارد براي اين منطقه مطلوب بوده است.