سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا فیاضی بردبار – استادیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمدرضا سرگلزایی – روانپزشک
حسن عبادی – روانپزشک

چکیده:

رابطه جنسی مطلوب یکی از عواملی است که نقش بسیار مهمی در پایایی روابط زناشویی سازنده وسالم ایفا می کند . اختلالات جنسی از موارد نسبتا شایع در جوامع مختلف ،از جمله اقشار دانشگاهی وتحصیل کرده به شمار می رود . مطابق آمارهای منتشره ۲۰ %افراد جامعه دچار کاهشمیل جنسی هستند ۳۳ زنان در حفظ تحریک جنسی خود مشکلاتی دارند ۱۰-۲۰%مردان اختلالات نعوظ اکتسابی راذکر می کنند و حدود ۴۰-۳۵%مردانی که با شکایت اختلال جنسی به پزشکمراجعه کرده اند انزال زود رسدارند . ( ۱یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار در شیوع اختلالات جنسی ،آگاهی ناکافی و یا غلط افراد از مراحل جنسی می باشد . بدون تردید خط مقدم درمان در جامعه که تماس مستقیم نیز با خانواده های مختلف سطح جامعه دارند پزشکان عمومی هستند و لذا اگر بگوییم این گروه می توانند نقش ارزنده ای در افزایش آگاهی و در نتیجه کاهش شیوع این اختلالات ایفا نمایند ،گزافه نگفته ایم . از این رو یک تیم تحقیقاتی بر آن شد تا با ارزیابی آگاهی پزشکان از دوره های جنسی و انواع اختلالات جنسی گام نخستین و اساسی را در ارزیابی و جلب توجه دست اندرکاران و کاهش این مشکلات در جامعه بردارد.