مقاله مطالعه توپوگرافيک تنه بازويي سري در اسبچه خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۳۳ تا ۳۳۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه توپوگرافيک تنه بازويي سري در اسبچه خزر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناتومي
مقاله است
مقاله اسبچه خزر
مقاله توجوگرافي
مقاله تنه بازويي سري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرياني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گيلان پور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسبچه خزر نژادي نادر از اسب هاي ايران است که داراي جثه کوچکي مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي موقعيت توپوگرافيک تنه بازويي سري منشعب شده از آئورت و انشعابات آن مي باشد. در اين مطالعه از ۵ راس اسبچه خزر بالاي ۲ سال استفاده گرديد. بدين منظور ابتدا از اين اسبچه ها خونگيري بعمل آمده و ۳ راس از آنها پس از تزريق محلول فيکساتيو و بقيه بصورت تازه مورد تشريح قرار گرفتند. در تمام نمونه هاي مورد مطالعه تنه بازويي سري از قسمت محدب قوس آئورتي جدا شده و به سمت قدامي و پشتي رفته که در اين مسير همانند اسب ابتدا سرخرگ زيــــر تــرقوه اي چپ و سپس تنه گردني راست از آن جدا مي گردد و در نهايت به سرخرگ کــاروتيد دوتايي ختم مي گردد. در اين مطالعه اختلافاتي در رابطه با برخي انشعابات مشاهده گرديد که با گزارش هاي موجود در رابطه با موارد نادر در اسب ها مطابقت دارد.