مقاله مطالعه جتهاي ساحلي در درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه جتهاي ساحلي در درياي خزر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جتهاي ساحلي
مقاله درياي خزر
مقاله جريانهاي کرانه راستا
مقاله عدد راسبي
مقاله گراديان فشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي آزاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکل گيري جتهاي ساحلي به عنوان يکي از جريانهاي قوي کرانه راستا، وابسته به حضور جبهه‌ ها و مرتبط با گراديان فشار است. براي چنين جريانهايي ترم هاي اغتشاشي و نيروي کوريولي با اهميت است. در اين تحقيق از طريق روشهاي تحليلي و محاسباتي به تعيين محل برخورد توده هاي آب با ويژگيهاي متفاوت و عوامل ايجاد جبهه ها در اين مناطق پرداخته شده ا ست. همچنين پس از شناسايي تمام جريانها در منطقه، سرعت و جهت جريانها در سطح و عمق، از طريق نتايج مدل هاي عددي مورد ارزيابي قرار گرفت. با مقايسه اطلاعات اخذ شده از داده هاي CTD و تصاوير ماهواره ‌اي، سرعت و پهناي جتها در مناطق مختلف تعيين شد. سپس تغيير شرايط هيدروديناميکي و رسوب‌ شناختي ناشي از حضور جتها متناسب با مدت دوام آنها در هر منطقه بررسي گرديد.
بر اساس نتايج اين تحقيق مشخص شد که، جتهاي دایمي با سرعت بيشتر اصولا در محل ايجاد گراديانهاي چگالي که به دليل موقعيت توده هاي آب ايجاد مي شود، شکل مي گيرند. جتهاي فصلي نيز در اثر تغييرات شوري ناشي از تبخير در نيمه شرقي بخش مياني درياي خزر به وجود مي آيند. به طوري که قويترين اين جريانها در ناحيه ورودي خزر مياني به جنوبي ايجاد و با سرعتي معادل ۱۰-۱۲ cm/s حرکت مي ‌کنند.