سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محمد جوادی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکا
علی کیانی فر – استادیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکا

چکیده:

در این پژوهش اثر منحنی پره بر ضریب توان روتور ساونیوس، با استفاده از شبیه سازی عددی و ازمایش در تونل باد مورد مطالعه قرار گرفته است. ۶ روتور با منحنی پره مختلف و ابعاد یکسان ساخته شدهوبا قرار گرفتن در تونل، اثر منحنی پره وعدد رینولدز جریان (سرعت باد) برضریب توان روتور هامطالعه شده است. همچنین با شبیه سازی عددی جریان اطراف روتورهای ساکن (با ۵ منحنی نیم دایره یکسان با فاصله گپ مختلف) ومحاسبه گشتاور اعمالی از طرف هوا(با استفاده از توزیع فشار روی سطح پره)، اثر سرعت باد و منحنیپره بر گشتاور مطالعه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با توجه به اختلاف ضریب پساب پره های مخلتف در برابر جریان باد، منحنی پره بر ضریب توان و گشتاور روتورها موثر میباشند. همچنین نتایج نشان میدهد روتور VI , II در یک دوران کامل روتور از ضریب توان و گشتاور بالاتری نسبت به سایر روتورها برخوردارند.