سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد جوادی – دانشجوی دکتری مکانیک گروه مکانیک دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مش
علی کیانی فر – استادیار گروه مکانیک گروه مکانیک دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مش

چکیده:

در این پژوهش اثر منحنی پره بر ضریب توان و گشتاور روتور ساونیوس، با استفاده از شبیه سازی عددی رجیان اطراف روتور های با ابعاد یکسان و منحنی پره مختلف و آزمایشآنها درتونل باد مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که با توجه به اختلاف ضریب پسای پره های مختلف در برا رجریا ن باد، منحنی پره بر ضریب توان و گشتاور روتورها موثر میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد روتور VI , II در یک دوران کامل روتور از ضریب توان و گشتاور بالاتری نسبت به سایر روتورها برخوردارند.