سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال اعلایی – پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
قادر خانبابائی – پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
علیرضا خوش نیت – پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
علی رحمت پور – پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده:

در این پژوهش نانوکامپوزیتهایی بر پایه پلی آمید ۶ به روش اختلاط مذاب در اکسترودر دوپیچه تهیه و خواص رئولوژیکی و مورفولوژی آنها بوسیله رئومترکاپیلاری، تفرق اشعه(XRD) X و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مورد ارزیابی قرار گرفت . منحنی هایXRD و تصاویر AFM نشان داد که لایه های سیلیکاتی بصورت خوبی در ماتریس پلی آمید ۶ پراکنده شده اند . مطالعات رئولوژیکی حاکی از آن بود که نانوکامپوزیتهای تهیه شده رفتارshear thinningداشته و از معادله توانی تبعیت می کنند . با افزایش درصد نانو ذرات خاک رس مقادیر تنش ب رشی و ویسکوزیته برشی نانوکامپوزیتها افزایش یافت . در نرخ های برش زیاد مقادیر ویسکوزیته برشی نانوکامپوزیتهای تهیه شده قابل مقایسه با مقدار مربوط به پلی آمید ۶ خالص است . میزان انرژی اکتیواسیون جریان مذاب نانوکامپوزیتها با افزایش درصد نانو ذرات خاک رس کاهش پیدا نمود.