مقاله مطالعه جمعيتي شيوع اضافه وزن، چاقي عمومي و آندروئيدي و عوامل مرتبط با آن در زنان يائسه و غير يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه جمعيتي شيوع اضافه وزن، چاقي عمومي و آندروئيدي و عوامل مرتبط با آن در زنان يائسه و غير يائسه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقي عمومي
مقاله چاقي آندروئيدي
مقاله يائسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نصيري فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: كوهداني فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انجام تحقيقات جهت مشخص نمودن عوامل مرتبط با چاقي به طور جداگانه در سنين باروري و يائسگي به نظر ضروري مي رسد. هدف اين مطالعه تعيين شيوع اضافه وزن، چاقي عمومي و آندروئيدي و عوامل مرتبط با آن در زنان يائسه و غير يائسه بوده است.
روش بررسي: نوع مطالعه مقطعي توصيفي – تحليلي است كه در مورد  610نفر از زنان۲۰ – ۶۵  سال شهري و روستايي اسلام شهر در سال ۱۳۸۳ انجام گرفته است. داده ها از طريق مصاحبه حضوري جمع آوري گرديد. اندازه گيري وزن، قد، دور كمر و دور باسن نيز انجام يافت. نمايه توده بدن از تقسيم وزن به قد (kg/m2) و نسبت دور كمر به دور باسن از تقسيم دور كمر به دور باسن محاسبه گرديد. نمايه توده بدن بيشتر از ۲۴٫۹ و كمتر از ۳۰ به عنوان اضافه وزن و بيشتراز ۲۹٫۹ به عنوان چاقي عمومي و نسبت دور کمر به دور باسن بيشتر از ۰٫۸۴۶ به عنوان چاقي مرکزي در نظر گرفته شد.
يافته ها: در زنان يائسه و غير يائسه شيوع اضافه وزن و چاقي عمومي به ترتيب ۹۰٫۶ و %۷۲٫۶ و شيوع چاقي مرکزي به ترتيب ۷۵ و %۴۱٫۹ بود که اين اختلافات معنادار است. زنان يائسه با سطح سواد کمتر به طور معناداري ابتلا بالاتر به هر دو نوع چاقي را نشان دادند. همچنين، زنان يائسه با تعداد بارداري بيشتر چاقي آندروئيدي بيشتري داشتند. در زنان غير يائسه نيز افراد با سطح سواد كمتر يا خانه دار ابتلا بالاتر به هر دو نوع چاقي را داشتند. همچنين، در اين زنان افراد با تعداد بارداري بالاتر شيوع كمتر چاقي عمومي و ابتلا بالاتر به چاقي آندروئيدي را نشان دادند. علاوه بر آن، در اين زنان با افزايش سن شيوع چاقي آندروئيدي افزايش و با انجام فعاليت بدني ابتلا به اين نوع چاقي كاهش نشان داد.
نتيجه گيري: يافته هاي بررسي حاضر نشان داد که درصد بالايي از زنان مورد مطالعه مبتلا به چاقي عمومي و آندروئيدي هستند که آنان را در معرض خطر ابتلا به بيماري هاي مختلف قرار مي دهد.