مقاله مطالعه جنبه هايي از زيست شناسي قارچ Monilinia laxa، عامل بيماري پوسيدگي قهوه اي گيلاس در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه جنبه هايي از زيست شناسي قارچ Monilinia laxa، عامل بيماري پوسيدگي قهوه اي گيلاس در استان گيلان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Monilia
مقاله موميايي شدن
مقاله آپوتسيوم
مقاله زمستان گذراني
مقاله منبع اوليه آلوده کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي باباحيدري سيدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي ضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي منبع اوليه آلوده كننده، توليد آپوتسيوم و نحوه زمستانگذراني قارچ Monilinia laxa، عامل اصلي پوسيدگي قهوه اي گيلاس در استان گيلان اين پژوهش در سال هاي ۸۵-۱۳۸۴ انجام شد. تشكيل يا عدم تشكيل شكل جنسي قارچ عامل بيماري در شرايط طبيعي باغ، آزمايشگاه و كرت هاي آزمايشي در مزرعه بررسي گرديد. ميوه هاي گيلاس موميايي شده و استرومايي شده در شرايط طبيعي باغ، كرت هاي آزمايشي و شرايط آزمايشگاهي آپوتسيوم توليد نكردند ولي پس از زمستان گذراني ميوه هاي موميايي شده باقيمانده روي درخت، در سطح خود توليد اسپورودوكيوم هاي فراوان نمودند و كنيديوم هاي حاصل از آن نيز داراي قدرت جوانه زني بودند. گيلاس هاي موميايي شده در سطح باغ پوسيده شده و در فصل زراعي بعد فقط هسته آنها باقي ماند و هيچگونه اسپورودوكيوم و آپوتسيوم در سطح آنها تشكيل نگرديد. در بررسي سر شاخه ها و شانكر ها، طي بهار و ماههاي اسفند ۱۳۸۴ و فروردين ۱۳۸۵ توليد كنيديوم مشاهده نگرديد. قارچ  Monilinia laxaتنها در يك مورد از روي سر شاخه هلو در شرايط طبيعي و يك مورد از روي جوانه گيلاس در شرايط آزمايشگاهي به دست آمد، بنابراين به نظر مي رسد فرم غير جنسي تشكيل شده روي ميوه هاي موميايي باقيمانده روي درخت از سال قبل، عامل اصلي زمستان گذراني و انتشار اين بيمارگر باشد. اگرچه امكان زمستان گذراني قارچ در شانكر سرشاخه ها منتفي نيست.