سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید جوادی – دانشیار دانشکده برق گروه قدرت، دانشگاه صنعت آب و برق
محمد اخلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

به هنگام توسعه شبکه های الکتریکی و افزایش سطح اتصال کوتاه روش شکستن شین یکی از روشهاهی اجرایی با اعمال کمترین تغییرات در یک پست انتقال انرژی موجود می باشد. متناسب با فیدرهاو ساختار شینه بندی پست، گزینه های متعددی برای شکستن شین قابل ارائه می باشند. پست فیروز بهرام درمحدوده شرکت برق منطقه ای تهران بر مبنای طرحهای توسعه برق تا سال ۱۳۹۳ دچار افزایش سطح اتصال کوتاه بمراتب بیشتر از قدرت قطع کلیدهای موجود در پست خواهد شد. براساس ساختار و شینه بندی این پست حداقل امکان اجرای ۱۵ آلترناتیو شکسته شدن شین وجود دارد که درچند آلترناتیو به هنگام اجرای شکستن شین از اضافه شدن یک راکتور سری نیز بهره برده شده است با توجه به مطالعات پخش بار و اتصال کوتاه صورت گرفته از بین این ۱۵ روش ورود راکتورهای سری به صورت طولی و عرضی بلافاصله بعد از وقوع خطا و باز کردن دو کلید باس سکشن و باس کوپلر نزدیک به محل خطا بلافاصله بعد از وقوع خطا نسبت به سایر روشها بیشترین میزان محدودسازی جریان خطا و کمترین تغییرات در پخش بار را دارد در این مقاله حالتهای گذرای این دو روش شکستن شین با استفاده از نرم افزارهای مطالعات حالتهیا گذرای الکترومغناطیسی و با اعمال معیارها و محدودیتهای تحمل کلیدهای قدرت در ولتاژ استقرار کلید بهنگام پروسه خاموش شدن قوس، در پست مذکور مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است نتایج نشان داده که روشهای "ورود راکتورهای سری به صورت طولی عرضی" و بازکردن دو کلید باس سکشن و باس کوپلر نزدیک به محل خطا" علاوه براینکه در حدود ۷۵% در بهترین شرایط و ۳۵% در بدترین حالت ممکن دامنه جریان اتصال کوتاه را کاهش می دهند، ولتاژ استقرار کلیدها نیز از شرایط مطلوبی برخوردار خواهند بود.