سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – گروه شیمی کاربردی – آزمایشگاه پژوهشی تصفی
مسعود باقرزاده کثیری – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – گروه شیمی کاربردی – آزمایشگاه پژوهشی تصفی
نادر جعفرزاده – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – گروه شیمی کاربردی – آزمایشگاه پژوهشی تصفی

چکیده:

گسترش روز افزون صنایع رنگرزی و کارخانه های تولیدی مواد رنگزا در سراسر جهان موجب تولید روزانه میلیونها لیتر از پساب های رنگی توسط این صنایع می شود. هر لیتر از این پسابهای حاوی بیش از ۲۰ گرم از رنگدانه ها و حد واسطهایی می باشد که باعث بروز مسائل زیست محیطی می شوند. یکی از روشهای موثر جهت تصفیه پسابهای صنایع رنگرزی، استفاده از روشهای الکتروشیمیایی و در راس آنها انعقاد الکتریکی می باشد. در این روش با اعمال جریان برق به دو یا چندین الکترود فلزی (آهن یا آلومینیوم) شناور در نمونه مورد تصفیه، هیدروکسیدهای نامحلول در آب تولید میشوند که قابلیت جذب سطحی مواد الاینده را داشته و باعث حذف آنها می شود. یکی از مهمترین مواد رنگزای مورد استفاده در صنایع رنگرزی برای تهیه الیاف قرمز رنگ، ماده رنگزای اسید قرمز ۱۴ می باشد. در این کار پژوهشی مطالعه حذف این ماده رنگزا از آبهای الوده بهروش انعقاد الکتریکی آب انواع ارایش بندی های الکترودهای آهن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش ها نشان دادند که برای ۲۵۰ میلی لیتر از محلول رنگی حاوی اسید قرمز ۱۴ طی فرایند انعقاد الکتریکی بوسیله یک سل الکتروشیمیایی ساده در شرایط دانسیته جریان الکتریکی pH,80Am-2 در محدوده ۶-۹ فاصله الکترودها یک سانتی متر،غلظت الکترولیت ۱۰ گرم در لیتر، مدت زمان برقراری جریان ۴ دقیقه، دمای حدود ۳۰۰K زمان ماند رسوبها ۲۰ دقیقه و هنگامی که غلظت محلول کمتر از ۱۵۰ میلی گرم در لیتر بود حدود ۹۳% از رنگ محلول حذف می گردد. همچنین کارایی سل های الکتروشیمیایی با ارایشهای سری و موازی الکترودهای تک قطبی ونیزآرایش موازی الکترودهای دو قطبی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج آزمایشها نشان دادند که سل الکتروشیمیایی با ارایش سری الکترودهای تک قطبی در مقایسه با آرایش موازی الکترودهای تک قطبی درحذف رنگ محلول موثرتر میباشد. درطی فرایند انعقاد الکتریکی در شرایط بالا COD محلول رنگی نیز بیش از ۸۵% کاهش یافت.