سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علمی – کارشناس ارشد عمران آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از رو شهای جدید تسخیر سطح آزاد که به علت ترکیب توانایی های روش های اویلری و دقت روش های لاگرانژی، در جریان های با پیچیدگی زیاد، دقت خوبی از خود نشان داده است، روش Particle Level Set می باشد. پیاده سازیاصلی این روش بر اساس روش تفاضل محدود بوده است. در مقاله حاضر پس از پیاده سازی این روش در شبکه های حجم محدود، حساسیت دقت این روش در برابر تعداد گوی های محاسباتی سنجیده شده و مقادیری برای این پارامتر پیشنهاد می گردد.