سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صفا کریمی – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدن، کاشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی
محمد کُر – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک
سید ضیاء الدین شفائی تنکابنی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشیار دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

در این مقاله اثر تغییر مواد شیمیایی فلوتاسیون بر بازیابی اسفالریت در مرحله فلوتاسیون رافر سرب بررسی شده است. به این منظور و برای شناخت هر چه بیشتر عوامل موثر و اثرات متقابل بین آنها، روش طراحی آماری آزمایش ها به کار گرفته شد. در این مطالعه طراحی، تحلیل و اعتبار بخشی به نتایج آزمایش ها با استفاده از نرم افزار Design Expert صورت گرفت که درطی آن پنج عامل مقدار بازدارنده اصلی سولفات روی، نوع و مقدار بازدارنده کمکی و نوع کف ساز و pH به عنوان متغیرهای فرآیند و بازیابی های گالن و اسفالریت در کنسانتره رافر سرب به عنوان پاسخ های آزمایش ها در نظر گرفته شد شرایط مطلوب که در آن ماکزیمم بازیابی گالن و مینیمم بازیابی اسفالریت مد نظر است، توسط بازدارنده اصلی سولفات روی به میزان ۱۵۰۰ گرم بر تن، بازدارنده کمکی متابی سولفیت پتاسیم به میزان ۵۰۰ گرم بر تن، کف ساز بوتیل گلیکول و تنظیم pHدر مقدار ۹ به دست آمد. در این شرایط بازیابی گالن ۸۴,۶۴ درصد و بازیابی اسفالریت۱۴,۵۱ در صد به دست آمد.