سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حجت نژاد علی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای سازمان منطقه ویژه پارس
عباس زراء نژاد –

چکیده:

دراین مقاله ۲۴۲حادثه مخازن ذخیره که درتاسیسات صنعتی درطول ۴۰سال گذشته اتفاق افتاده است مرور شد جهت انالیز علل منجر به حوادث ازدیاگرام استخوان ماهی استفاده شده است و اقدامات اصلاحی جهت کمک به مهندسین عملیات جهت پیشگیری ازحوادث مشابه داده شده است نتایج این مطالعه نشان میدهد که ۷۴درصد حوادث درپالایشگاه ها پایانه ها و مخازن ذخیره محصولات نفتی اتفاق افتاده است حریق و انفجار به تنهایی ۸۵درصد حوادث را دربرمیگیرند ۸۰حادثه ۳۳درصد بوسیله صاعقه ۷۲حادثه ۳۰درصد بوسیله خطای انسانی ازقبیل عملیات و نگهداری ضعیف بوده است سایرعلل شامل نقص درتجهیزات خرابکاری عمدی ترک و گسیختگی نشت و گسیختگی خطوط لوله الکتریسیته ساکن شعله های باز و .. بوده است اکثر این حوادث درصولت لحاظ کردن اصول مهندسی خوب قابل پیشگیری و اجتناب ناپذیر بوده اند