سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر خدارحمی – دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا قنادها – دانشگاه تهران
قاسم کریمزاده – دانشگاه تربیت مدرس
محمد ترابی – موسسهاصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

تعیین اجزا ژنتیکی شرکت کننده در مقاومت ارقام به واسطه تعیین نوع روش اصلاحی از عوامل اصلی و پایه ای برای موفقیت در برنامه های اصلاحی می باشد به منظور مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ زرد در تعدادی از ارقام گندم ۵ والد و ۱۰ نتاج F1 حاصل از طرح امیزشی دای آلل یک طرفه در شرایط گلخانه و مزرعه با نژاد ۱۳۴E134A+ مورد ارزیابی قرار گرفتند.