سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی RFID

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن جاودان – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی دانشکده صنایع دانشگاه علم و ص

چکیده:

فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اولین وارد شوندگان به فضای استفاده از خدمات و کاربردهای فناوری RFID بوده‌اند. به صورت طبیعی نیز با توجه به ویژگی‌های صنعت خرده‌فروشی چنین مساله‌ای دور از انتظار نبوده است. در این مقاله دو مطالعه موردی از پیاده‌سازی سیستم RFID در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مورد بررسی قرار گرفته و خدمات و کاربردهای استفاده شده در حوزه تجارت سیار مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در ادامه نیز کاربردهای متنوع فناوری RFID در حوزه‌های مختلف با ذکر یک نمونه واقعی بیان شده است، سپس یک دسته‌بندی ۷ گانه از کاربردهای RFID ارائه می‌شود. پس از آن تاثیر RFID به عنوان یک فناوری توانمندساز با برد کوتاه در مقوله تجارت سیار مورد بررسی قرار گرفته و تکنیکی از RFID سیار که در مدل بنگاه با مشتری بهبود حاصل می‌کند، تشریح می‌گردد. در پایان نیز از ابعاد مختلف به مسائل و مشکلات موجود در پیاده‌سازی سیستم RFID پرداخته شده است.