مقاله مطالعه خصوصيات مريستيك، مورفومتريك، ساختار سني و رشد ماهي شيربت (Barbus grypus) در رودخانه دالكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۸۹ تا ۳۹۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه خصوصيات مريستيك، مورفومتريك، ساختار سني و رشد ماهي شيربت (Barbus grypus) در رودخانه دالكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي شيربت
مقاله سس ماهي
مقاله مورفومتريك
مقاله مريستيك
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ارزش بالاي اقتصادي ماهي شيربت و ضرورت شناخت ويژگيهاي بيولوژيک آن جهت دست يابي به بيوتکنيک مناسب تکثير و پرورش، در فصل بهار سال ۱۳۷۸ تعداد ۷۲ نمونه ماهي شيربت در رودخانه دالكي واقع در استان بوشهر، به روش الكتروشوكر صيد و بررسي شدند. ماهيان بررسي شده در سه گروه سني +۱، +۲، +۳ ساله قرار داشتند که در هر دو جنس بيشترين فراواني در گروه سني +۲ بود. برخي خصوصيات مريستيك شامل شعاعهاي منشعب باله هاي پشتي، مخرجي و شكمي، خارهاي آبششي جلويي و عقبي، تعداد و ميانگين طول سبيلكها، تعداد فلسهاي رو و جلوي خط جانبي و ساقه دمي و برخي نسبتها نظير نسبت طول استاندارد به طول سر، عمق بدن، طول باله سينه اي، طول باله لگني، طول جلوي باله پشتي و نسبت طول سر به طول پوزه، طول باله سينه اي و طول باله لگني محاسبه شد. كوچكترين و بزرگترين ماهي صيد شده به ترتيب  68و ۲۶۴ ميلي متر و متعلق به جنس نر بودند. الگوي رشد در هر دو جنس جداگانه بررسي شد. در جنس ماده با توجه به عدد (B=3.27) رشد از نوع آلومتريك مثبت و در جنس نر (B=1.7) رشد آلومتريك منفي بود. بررسي شاخص RLG نشان داد که اين ماهي داراي رژيم غذايي همه چيز خوار است که با افزايش سن در هر دو جنس، کاهش شاخص RLG بيانگر افزايش رژيم گوشتخواري با افزايش سن در ماهي شيربت مي باشد. مطالعه شاخص GSI افزايش اين شاخص را با افزايش سن نشان داد که کاملا طبيعي مي باشد. ولي سرعت اين افزايش در جنس نر بيشتر بوده که بيانگر رسيدگي سريع تر جنس نر است. بر خلاف جنس نر، در جنس ماده سن +۳ رسيدگي جنسي با سرعت افزايش مي يابد، در حالي که در سن +۱ تا +۲ تغيير قابل ملاحظه اي در رسيدگي جنسي رخ نمي دهد. بررسي فاکتور وضعيت بيانگر افزايش ضريب چاقي با افزايش سن در جنس نر و عدم تغيير معني دار در جنس ماده بود. البته در جنس نر نيز در گروه سني +۲ ضريب چاقي کمتر از گروه سني +۱ بود که به دليل رسيدن به سنين بلوغ جنسي و افزايش رشد گناديک نسبت به رشد سوماتيک مي باشد. مطالعه ضريب رشد لحظه اي نشان داد که سرعت رشد در هر دو جنس  بين گروه سني +۲ و +۳ بيشتر از گروه سني +۱ و +۲ بوده و در هر دو گروه سني سرعت رشد در جنس ماده بالاتر است.