سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید رضایی پور – دانشجوی دوره دکتری تغذیه دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
تقی قورچی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید حسنی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
غلامرضا قربانی – استاد گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور مطالعه پاره ای از ویژگیهای تغذیه ای کنجاله کانولا و نیز کیفیت پروتئینی این کنجاله در مقایسه با کنجاله پنبه دانه آزمایشی در دو مرحله صورت گرفت . در مرحله نخست اندازه گیری مقدار گلوکوزینولات در کنجاله کانولا و ارزیابی پارامترهای CNCPS در مورد کنجاله های کانولا و پنبه دانه صورت گرفت . در مرحله دوم آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۴ جیره کنجاله کانولا به جای کنجاله پنبه دانه به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا بر روی مقدار هورمونهای تیروئیدی T3 و T4 بره انجام شد . نتایج آزمایشات مرحله نخست نشان داد که مقدار کلگلوکوزینولاتهای آلیفاتیک در کنجاله کانولای مورد نظر ۱۴/۷۵ میکرو مول بر گرم است. اندازه گیری پارامترهای CNCPS نیز نشان دهنده اختلافاتی در بعضی از بخشهای پروتئینی این دو کنجاله می باشد . نتایج مرحله دوم آزمایش نشان دادند که از لحاظ هورمونهای تیروئیدی هیچگونه اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی وجود ندارد (۰/۰۵<P) .