سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود مجرب –
مهدی زارع –
حسین معماریان –
پرویز روزخش –

چکیده:

شهرکرد به عنوان مرکز استان چهار محال و بختیاری در پهنه حد فاصل ایران مرکزی و زاگرس قرار گرفته است. و با فاصله کم از این پهنه، گسل زاگرس که از نظر بررسی های زلزله شناسی و پهنه بندی خطرات زمینشناختی حائز اهمیت می باشد، قرار دارد.
این استان با رخداد زلزله های فروردین ۱۳۵۶ ناغان (با بزرگای (Ms=6.5و اسفند ۱۳۷۰لردگان با وقوع خسارت در گستره های شهری استان همراه بوده است.موقعیت شهرکرد به عنوان مرکز استان، و منطقه ای در حال توسعه شهری، مورد توجه ویژه در چنین منطقه لرزه خیزی می باشد.
در همین راستا مجموعه مطالعات لرزه ای پهنه بندی و ریز پهنه بندی در گستره شهری شهرستان انجام شد. بررسی های پهنه بندی با توجه به زون گسله زاگرس، رخدادهای منطقه و پارامترهای لرزه خیزی بدست آمده در نرم افزار Kijko پهنه بندی شد. برای انجام مطالعات ریز پهنه بندی از داده های اندازه گیری شده مایکروترمور و سرعت موج برشی استفاده شد.
مایکروترمورها در ۶۵ نقطه و سرعت موج برشی در ۲۰نقطه از شهر اندازه گیری ودر نرم افزارهای J-sesame, ArcGIS تحلیل و تفسیر شدند. در نهایت پس از بدست آوردن نقشه های پایه طبقه بندی ساختگاه، زون های کم خطر و پر خطر لرزه ای زون بندی شدند.