مقاله مطالعه خواب بذر، دوره پس رسيدگي و مقاومت به جوانه زني قبل از برداشت در ژنوتيپ هاي جو (.Hordeum vulgar L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه خواب بذر، دوره پس رسيدگي و مقاومت به جوانه زني قبل از برداشت در ژنوتيپ هاي جو (.Hordeum vulgar L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواب بذر
مقاله جوانه زني قبل از برداشت
مقاله جو
مقاله دوره پس رسيدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستاران ممقاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه خواب بذر، دوره پس رسي و مقاومت به جوانه زني قبل از برداشت در جو تعداد ۵۷ ژنوتيپ هلندي (مخلوطي از ژنوتيپ هاي جو دو و شش رديفه) به همراه دو رقم شاهد ايراني گرگان و والفجر در قالب طرح بلوک كامل تصادفي در دو تكرار در سال ۱۳۸۳ كشت گرديد. صفات تاريخ خوشه دهي، گلدهي و مرحله رشدي زادكس ۹۲ در طي فصل رشد يادداشت برداري شدند و در مرحله رشدي زادكس ۹۲ خوشه ها جمع آوري شدند. آزمون خواب بذر در شرايط حرارتي ۲۰oC سانتيگراد و در ۳ تكرار انجام گرديد و درصد جوانه زني و خواب بذر اندازه گيري شد. از بين ۵۷ ژنوتيپ، ۳۶ ژنوتيپ، به همراه دو رقم شاهد درصد جوانه زني پاييني داشتند كه نشان دهنده سطح خواب بالا مي باشد. براي تعيين طول مدت خواب در بذر، آزمون دوره پس رسيدگي به مدت پنج هفته بر روي ژنوتيپ هاي خواب و ارقام شاهد در ۳ تكرار انجام شد. اغلب ژنوتيپ ها در همان هفته اول در حدود ۹۰% جوانه زني داشتند كه اين نشانگر خواب سطحي اين ژنوتيپ ها مي باشد و تعدادي از ژنوتيپ ها و ارقام شاهد نيز با گذشت زمان در طول ۵ هفته و به تدريج خواب خود را از دست دادند. ارزيابي جوانه زني روي خوشه نيز به دو روش نمره جوانه زني (Sprouting Score) و شاخص جوانه زني (Sprouting Index) اندازه گيري شد. در هر دو روش ژنوتيپ هاي با سطوح بالاي خواب بذر نسبت به جوانه سزني روي خوشه مقاومت بالايي نشان دادند.