سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمدا… صالحی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین مقاله خواص اپتیکی سرامیک PbTiO3 درفازتتراگونا ل،با استفاده از روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویـ ت شـده خطـی FP- ( LAPWدرچارچوب نظریه تابعی چگالی، با تقریب شیب تعمیم یافتهGGA محاسبه شده است . نتایج نشان می دهـد کـه در انـرژ ی ۴/۸ eV بیشترین شدت انتقال بین نواری وجود دارد . با توجه به منحنی تابع اتلاف ِ انرژی ) ), EELS انرژی پلاسمون حدود ۲۳ eV محاس یه شده است .ضریب شکست استاتیکPbTiO3خالص در درفازتتراگونا ل ۲/۵۳۹محاسبه شده که توافق خوبی با نتایج نجربی دیگران دارد