سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میرقاسم حسینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة فنی مهندسی، بخش مهندسی مواد، گر
محمدرضا ارشدی – استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة شیمی
تقی شهرابی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة فنی مهندسی، بخش مهندسی مواد، گر

چکیده:

اثر بازدارندگی خوردگی ترکیب الکل استیلنی متقارن -٢ بوتین ١، ٤ دیول (BD) بر روی فولاد در محیط اسیدی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . مطالعات تقلیل وزن و روش بین اب نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) نشان داد که این ترکیب راندمان بازدارندگی بالای ٩٨ درصد را دارد . اندازه گیری های (EIS) در زمان های کوتاه نشان داد که بازدارندگی فصل مشترک تابعی از زمان غوطه وری است . آزمایشات در دماها و غلظت های بالا نیز انجام گرفته است . مطالعات اسپکتروسکوپی FT-IR روی فیلم سطح نشان داد که تکمیل رشد فیلم محافظ کامل مستلزم
غوطه وری با زمان بالا است . مطالعات میکروسکوپ اتمی (AFM) نیز نتایج بالا را تایید می کند