سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف هاتفی – گروه فیزیک، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران
ناصر شاه طهماسبی – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم عطاران – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شیشه های اکسی هالیدی ، محیط میزبان مناسبی را برای یون های فعال لانتانیدی فراهم میسازند. با استفاده از تجربیات ساخت شیشه های لیزری پایه اکسیدی و فسفوکلرایدی چند سال گذشته در دانشگاه امام حسین (ع) ساخت شیشه – سرامیک های شفاف اکسی هالیدی حاوی نانوبلورهای هالید فلزی را پی گیر هستیم.در این نوع شیشه های لیزری، پدیده Upconversionاتفاق می افتد. در این مقاله مطالعه طیف فلورسانس شیشه های اکسی هالیدی جدید الائیده به یون های Eu3+ , Tb3+ را نیز ارائه داده ایم.