سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
علی شفیعی – مهندسین مشاور پیماب
زری باغداردخت – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

در این پژوهش نتایج مطالعات زمین شنسای مهندسی و مکانیک سنگ انجام شده بر روی ساختگاه سد کنگیر شرح داد ه شده است. سد کنگیر، سدی خاکی با ارتفاع ۴۲ متری می باشدکه سنگ پی آن شامل سنگ آهن و سنگ های تبخیری می باشد.
مطالعات صحرایی شامل تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی، برداشت ناپیوستگی ها، مغزه گیری ، آزمایش فشار آب، و نمونه برداری جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی بوده است. پی سد شامل سنگ آهک آسماری، سنگهای تبخیری و رسوبات کواترنری می باشد. سنگهای آهکی کارستی و خرد شده درمخزن و همچنین منطقه حاشیه سد رخنمون دارند. مطالعات تفصیلی ژئوتکنیکی جهت طراحی نهایی سد و تاثیر لیتولوژی سنگها بر پایداری سد مورد نیاز می باشد.