سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود اسفنده – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت
امیرمسعود رضادوست – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت
محمد رئوف ابراهیمی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت

چکیده:

ترکیبات قالبگیری ورقهای رزین پلی استر (SMC) از متداولترین مواد در تولید قطعات کامپوریتی میباشند. سهولت کاربرد و قابلیت استفاده در فرآیندهای شکل دهی توأم با خواص مطلوب این مواد موجب شده است تا بطور گستردهای در صنایع مختلف بویژه صنایع خودروساری مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق خواص مکانیکی و اشتعال پذیری برای ترکیبات قالبگیری تهیه شده به روشهای مختلف تغلیظ مورد مطالعه قرار گرفته است. SMC ، تغلیظ شده به روش ایزوسیاناتی بیشترین انعطافپذیری SMC تغلیظ شده به روش دوتایی بیشترین مدول خمشی و کششی وSMC تهیه شده به روش قلیایی بیشترین استحکام ضربه را از خود نشان دادند. بیشترین اثر عامل کندسور کننده بر کاهش سرعت سوزشSMCتهیه شده به روش تغلیظ قلیایی بود.