سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانپور – استادتمام، رییس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدامیر شایان صفوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده عمران و محیط زیست
فرامرز مودی – استادیار، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق فرایند فعال سازی حرارتی ۲ نمونه کائولین معدنی بومی ایران و یک نمونه محصول فرعی فرایند شستشوی تر کائولین و تاثیر متاکائولین تولید شده برروی خواص مکانیکی و دوام بتن های حاوی ۵% الی ۲۰% متاکائولین جایگزین سیمان بررسی شده است نتایج نشان می دهد که جایگزینی بخشی از سیمان با متاکائولین، در سطح جایگزینی مناسب، باعث بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن خواهد شد و میزان این بهبود با افزایش میزان کائولینیت موجود در ماده خام افزایش یافت. بهبود ایجاد شده در دوام بتن ها نسبت به بهبود خواص مکانیکی چشم گیرتر است.