مقاله مطالعه خواص و عملکرد عايق کامپوزيتي بر پايه رزين اپوکسي-الياف پنبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه خواص و عملکرد عايق کامپوزيتي بر پايه رزين اپوکسي-الياف پنبه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عايق پيش رانه
مقاله کامپوزيت اپوکسي-پنبه
مقاله مواد کند سوز کننده
مقاله زغال باقي مانده
مقاله تجزيه گرما وزن سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدي فر وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: اميري امرايي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست اميرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عايق کاري پيش رانه هاي جامد براي کنترل و بازدارندگي سطح سوزش و در نتيجه افزايش زمان احتراق انجام مي گيرد. در اين پژوهش، ويژگي ها و عملکرد عايق کامپوزيتي بر پايه رزين اپوکسي و تقويت کننده الياف پنبه بررسي شده است. بدين منظور پيش رانه جامد دوپايه با کامپوزيت مورد نظر به روش رشته پيچي عايق کاري شد. در ترکيب آن نيز به منظور کنترل فرايند سوزش، مواد کند سوز کننده آنتيموان اکسيد و تتراکلروفتاليک انيدريد افزوده شد. رزين اپوکسي با گرانروي مناسب، آغشته پذيري الياف را به خوبي امکان پذير ساخت و چسبندگي لازم را به سطح پيش رانه فراهم کرد. الياف پنبه نيز با چگالي کم، انعطاف پذيري و ازدياد طول مناسبي از خود نشان داد. عايق کامپوزيتي اپوکسي-پنبه براي مطالعه خواص، مورد آزمون هاي تعيين خواص مکانيکي و گرمايي مانند آزمون کشش، چسبندگي، گرما وزن سنجي، گرماسنجي پويشي تفاضلي، تعيين سرعت سوزش و آزمون گرمامکانيکي قرار گرفت. براي بررسي عملکرد آن نيز آزمون موتور ايستا انجام شد. نتايج نشان مي دهد، عايق طراحي شده چسبندگي قوي با سطح پيش رانه دارد و ضريب انبساط گرمايي هر دو جزء عايق و پيش رانه مطابقت خوبي با يک ديگر دارند. در منحني فشار-زمان حاصل از آزمون موتور ايستا نيز مشاهده شد که تغيير ناگهاني در شيب روي نداده و افزايش يا کاهش فشار به وجود نيامده است. اين مساله مويد عملکرد صحيح عايق ياد شده است. هم چنين، مشخص شد که زمان سوزش پيش رانه نيز افزايش يافته است.