سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید جعفریان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده علوم – گروه شیمی
محمدقاسم مهجانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده علوم – گروه شیمی
حسین کریمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده علوم – گروه شیمی

چکیده:

رفتار خوردگی آلومینیوم خالص در محیط اسید سولفوریک با استفاده از تکنیکهای الکتروشیمیایی منحنیهای پلاریزاسیون بررسی شد. نتایج نشان میدهد که خوردگی آلومینیوم خالص در محیط اسید سولفوریک با افزایش غلظت تا غلظت M 0.6 افزایش یافته و بعد از آن جریان خوردگی آلومینیوم خالص در محیط اسید سولفوریک با افزایش غلظت تغییر نکرده و تقریبا به یک مدار ثابت می رسد همچنین برای کاهش مقدار خوردگی الومینیوم در محیط اسید سولفوریک نمونه را در سه محیط آب مقطر، سود و اسید فسفریک پسیو کرده و جریان خوردگی نمونه پسیو شده را در غلظت های مختلف اسید فسفریک (M-0.1M) اندازه گرفته ایم. نتایج نشان میدهدکه نمونه پسیو شده در محیط اسید فسفریک کمترین مقدار خوردگی را نسبت به دو محیط دیگر نمونه پسیو نشده دارد که به تشکیل یک لایه فسفات آلومینیوم بر روی سطح نمونه پسیو شده در محیط اسید فسفریک نسبت میدهیم.