مقاله مطالعه دو گونه Ophiostoma مرتبط با بيماري هلندي نارون در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در رستنيها از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه دو گونه Ophiostoma مرتبط با بيماري هلندي نارون در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيلوژني
مقاله بيماري هلندي نارون
مقاله گيلان
مقاله گلستان
مقاله Ophiostoma

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي ميرمعصوم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي گونه هاي عامل بيماري هلندي نارون، مطالعه اي بين سالهاي ۸۷-۱۳۸۶ در برخي از مناطق استان گلستان نظير پارک جنگلي دلند، لوه، سوسرا، توسکستان، جنگل هاي گيلان شامل سياهکل و اسالم، ارسباران و همچنين مناطق فضاي سبز شهري انجام شد. در اين بررسي، بر اساس برخي خصوصيات مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و مولکولي و مقايسه با جدايه هاي تاييد شده از ساير مناطق دنيا، دو گونه Ophiostoma ulmi وO. novo-ulmi   به عنوان عامل بيماري هلندي نارون شناسايي شدند که بيشترين جدايه ها مربوط به گونه O. novo-ulmi بودند. در اين نوشته، توصيف و تفاوت هاي جدايه هاي دو گونه تشريح شد و O. novo-ulmi براي اولين بار در ايران از درختان Ulmus glabra و U. carpinifolia از توسکستان و فضاي سبز شهر تهران گزارش مي شود. جدايه هايO. novo-ulmi  بر اساس روش فيلوژني متعلق به جمعيت هاي اروپا- آسيايي بودند.