مقاله مطالعه ديناميكي حالتهاي چند كواركي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه ديناميكي حالتهاي چند كواركي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دو كواركي
مقاله پنج كواركي
مقاله فيزيك هادروني
مقاله مدل كواركي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق پيما عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سربيشه اي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو كواركيها ممكن است نقش مهمي را در فيزيك هادروني به خصوص در نزديكي گذارهاي فاز (نقاط كايرال و نقاط غيرمحبوس شدگي) بازي كنند. ما با استفاده از ايده هاي مربوط به دو كواركي برداري در حد همبستگيهاي دو كواركي كايرال در ناحيه نسبيتي و با اعمال نمودن برهم كنشهاي فوق ريز بين كواركها در دو كواركيهاي برداري،‌ جرم حالت پنج كواركي θ+ را محاسبه مي كنيم، همچنين با استفاده از روش تونل زني به طور همزمان پهناي واپاشي آن را به دست مي آوريم. نتايج در توافق خوبي با حدود تجربي مي باشند.