سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد علی مکی زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
ماندانا کریمیان آذر – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۸۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع شده و بخشی از ماگماتیسم ایران مرکزی مشهور به ارومیه-دختر است. زمینساخت کلی منطقه متٱثر از گسل بزرگ قم-زفره و شعبات آن است. قدیمی ترین سنگ های منطقه را دولومیت های سازند شتری به سن تریاس تشکیل می دهد که بر روی آن شیل های ژوراسیک رخنمون دارند. سنگ های ماگمایی، با ترکیب عمدتاً با ترکیب عمدتاً آندزیتی و به سن ائوسن است. در این میان توده های نفوذی به سن الیگو-میوسن سنگ های گروه قبل را قطع کرده اند. همین توده های نفوذی باعث یکسری دگرسانی در این مناطق شامل سیلیسی شدن، کائولینیتی شدن، پروپلیتی شدن، کربناتی شدن، متاسوماتیسم قلیایی، دولومیتی شدن و گارنت زایی است. همراه با دگرسانی ها، کانه زایی نیز صورت گرفته است. در این تحقیق، با استفاده از شیمی عناصر کمیاب بعضی از دگرسانی ها، به تحلیل عناصر کمیاب و برریس منشٱ تٱمین کننده سیالات پرداخته شده است.