سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نعیمه گلگون – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز-شرکت منطقه ای معادن آذربایجان
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
فرهاد ملک قاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
منصور مجتهدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

زون های اپی ترمال طلادار بوزلوخ-قره داش در امتداد کمربند طلارم-قره داغ جزو رشته کوه های قره داغ در منطقه خروانق در غرب ورزقان آذربایجان شرقی واقع است. قدیمی ترین سنگ های منطقهمورد مطالعه، توالی رسوبی سنگ آهک، ماسه سنگ و مارن با سن کرتاسه بالایی-پالئوسن است. این مجموعه مورد هجوم توده های نفوذی نیمه عمیق جوانتر به صورت استوک و شبکه ای از دایک ها و سیل ها قرار گرفته و به مجموعه ای از متاسوماتیت و هورنفلس تبدیل شده است. در مرحله ی بعد، نفوذ محلول های گرمابی غنی از سیلیس هیپوژن، موجب دگرسانی دیگری در سنگ های متاسوماتیت و دایک ها شده است. کانی سازی سولفیدها و به همراه آن طلا، در همین مرحله انجام گرفته است. بعد از پدیدار شدن این سنگ ها در سطح زمین، فرآیند هوازدگی سبب دگرسانی سوپرژن روی این سنگ ها شده است.