سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی کاوه – کارشناسی ارشد مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محمدرضا مسچیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
جواد رجبی – عضو باشکاه پژوهشگران جوان واحد نجف آباد
روح اله روانی – عضو باشکاه پژوهشگران جوان واحد نجف آباد

چکیده:

در تحقیق اخیر با استفاده از دستگاه دیلاتومتری مدل ۸۰۵ A/D رفتار دیلانومتری فولاد عملیات حرارتی پذیر AISI4340 بررسی و نتایج براساس مطالعات ریزساختاری تحلیل گردید. عملیات حرارتی در این تحقیق شامل عملیات آستنیته در اتمسفرخلا و به دنبال آن کوئنچ با سرعتهای متفاوت با استفاده از گاز نیتروژن بود. کلیه استحاله های فازی در دمای بالا، میانی و پائین از طریق مطالعه دیاگرامهای دیلاتومتری استخراج و دماهای شروع و پایان استحاله های فازی تعیین و به دیاگرام T-t منتقل گردید و در نهایت دیاگرام CCT مربوط به فولاد AISI434 رسم گردید. ازریابی ریز ساختار کلیه فازهای موجود در نمونه ها به شکل کیفی و کمی انجام گرفت و کلیه فازهای تشکیل شده بر اساس مورفولوژی ارائه شده در استانداردهای معتبر شناسایی و در نهایت جهت تائید بررسی های ریزساختاری از تکنیک ریز سختی سنجی استفاده گردید. بنابر نتایج بدست آمده رنج دمایی استحاله های فازی فریت پرلیت، بینیت و مارتنزیت به ترتیب ۶۴۶-۶۹۶/۵ و ۳۲۶-۴۸۵ و پائین از ۲۸۷/۳ درجه سانتیگراد تعیین گردید.