سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدتقی شروانی تبار – دانشیار، دانشگاه تبریز
فرامرز رام برزین – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

در این مقاله دینامیک یک حباب حاصل از تخلیه الکتریکی واقع در نزدیکی سطح قطعه کار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی به کمک ارتعاش اولتراسونیک ابزار با شکل های مختلف ابزار و قطعه کار به صورت عددی بررسی می شود. روش حل عددی ، روش المان مرزی خواهد بود. نتایج نشان می دهد که عمر حباب برای ابزار و قطعه کار مقعر بیشترین بوده و با نزدیک شدن حباب به سطح قطعه کار برای همه حالت های شکل ابزار و قطعه کار، نرخ افت فشار روی سطح قطعه کار بیشتر شده و در نتیجه باعث افزایش نرخ براده برداری می گردد.