مقاله مطالعه رابطه آلودگي هوا و رشد اقتصادي کشورهاي صادر کننده نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي از صفحه ۵۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه رابطه آلودگي هوا و رشد اقتصادي کشورهاي صادر کننده نفت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله تخريب محيط زيست
مقاله رشد اقتصادي
مقاله منحني زيست محيطي کوزنتس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با تکيه بر نظريه هاي اقتصادي و با استفاده از روش داده هاي تلفيقي، شواهد تجربي آلودگي محيط زيست و رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک را بررسي مي کند. براي اين منظور، با استفاده از داده هاي (دوره زماني ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵) دي اکسيد کربن سرانه به عنوان شاخص آلودگي و توليد ناخالص داخلي سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادي، فزضيه زيست محيطي کوزنتس آزمون مي شود. نتايج نشان مي دهند که در مراحل اوليه رشد اقتصادي اين کشورها آلودگي هوا افزايش يافته است. افزايش درآمدهاي کشورهاي اپک عمدتا ناشي از صادرات نفت و گاز بوده است. بنابراين، در بدو امر، افزايش درآمد با تخريب زيست محيطي همراه بوده است. اما، با تداوم رشد و واردات تکنولوژي هاي کمتر آلاينده کيفيت زيست محيطي اين کشورها بهبود يافته است. بنابراين فرضيه زيست محيطي کوزنتس در اين کشورها صادق مي باشد.